Welkom op de servers van Colani

Op deze pagina melden wij de ip-adressen van gebruikers die misbruik proberen of hebben gemaakt van onze servers.
Dit levert een ban op voor het leven op alle bij ons aangesloten bedrijven en domeinen.
Houdt u aan de regels dan blijft het voor iedereen leuk.


Gedrag van Klanten

Volgende zaken zijn absoluut verboden en overtredingen op onze Algemene Voorwaarden:

 1. Verzenden van ongevraagde commerciële of bulkmailings naar eender welke partij voor eender welke reden die al of niet eindigen in een klacht. Doe niet mee aan SPAM.
 2. Toegang of poging tot toegang verschaffen tot een computer, server of netwerk waar u geen toelating voor heeft. Doe niet mee aan pogingen tot hacken of defacen.
 3. Verspreiden of beschikbaar maken op eender welke manier aan eender welke partij van eigendom of materiaal waarvoor u toestemming nodig hebt om te verkopen of te verdelen, als u deze niet hebt.
 4. Verspreiden van WAREZ.
 5. RIAA/MPAA IP overtredingen.
 6. Opslagen, verzenden, creëren of plaatsen van foto's of afbeeldingen, realistisch of niet, van mensen onder de 18 jaar, of de suggestie scheppen dat deze mensen onder de 18 zijn, in een erotische of pornografische context of de suggestie willen scheppen hiervan. Kinderpornografie is absoluut verboden.
 7. Vervalsen van email headers of TCP/IP packet headers.
 8. Verspreiden van virussen, trojans, wormen of het begaan (of poging tot) van een DOS attack (denial of service attack) tegen eender welke computer, netwerk, of individuele persoon.
 9. Overtredingen tegen het verspreiden van software of producten met copyrights, trademarks of beschermende rechten.
 10. Het hosten van IRC servers, War Bots/X-DCC, bouncers is niet toegelaten, ook Shell hosting is niet mogelijk op onze servers.
 11. Op onze virtuele hosting is het niet toegelaten om games te draaien (zoals bv. Halflife, Quake, enz...), zoals eveneens programma's die een hoog CPU-verbruik hebben en het streamen van audio- en/of videofiles niet toegelaten zijn.
 12. Op onze virtuele hosting is het niet toegelaten om zaken als Kazaa of Edonkey te gebruiken vanwege de hoge bandbreedte vereisten. Virtuele hosting is gedeelde hosting zodoende dat dit effect heeft op andere klanten. P2P programma's zijn niet toegestaan.
 13. Indien u het slachtoffer word van een DDOS aanval heeft het bedrijf het recht uw account tijdelijk stop te zetten om de aanval te beperken. Indien blijkt dat u zelf deze DDOS attack heeft veroorzaakt kan uw account geannuleerd of beëindigd worden en eventuele kosten zullen u aangerekend worden.
 14. Geen enkele dienst van Colani mag gebruikt worden voor illegale doeleinden, het aanmoedigen van illegale aktiviteiten of het steunen ervan. Colani behoudt het recht om samen te werken met de wettelijke overheden en/of benadeelde partijen in het onderzoek naar een mogelijk misdrijf.
 15. Gebruik van de diensten van het bedrijf om eender soort materiaal te verzenden of te publiceren (via e-mail, uploading, plaatsen of elke andere manier) dat bedreigend overkomt of aanzet tot fysiek geweld of beschadiging van goederen of die de bedoeling hebben personen of groepen te intimideren is verboden.
 16. Gebruik van de diensten van Colani om op frauduleuze wijze aanbiedingen aan anderen te doen, zaken te verkopen, diensten aan te bieden, kettingbrieven te versturen of aan te bieden of elke mogelijke vorm van financiele oplichterij zoals op "pyramide" gebaseerde producten en spellen is verboden.
 17. Het is verboden informatie omtrent identiteit nodig voor de diensten van Colanii te wijzigen, verwijderen of toe te voegen in een poging om te misleiden en/of bedrog te plegen. Het is tevens verboden zich voor te doen als een andere identiteit of andere informatie te gebruiken die misleidend is voor de diensten van Colani. Het gebruik van nicknamen of bijnamen valt niet onder deze regel.
 18. Het massaal versturen met kwaadaardige bedoelingen van email en/of nieuwsberichten om een andere persoon zijn elektronisch mailverkeer te verstoren is ten strengste verboden.
 19. Colaniheeft een zero tolerantie wat betreft het gebruik van zijn netwerk voor het posten van boodschappen of commerciele advertenties, die in overtreding zijn met de regels, reglementen, FAQ of charter van een nieuwsgroep of mailing lijst.
 20. Het gebruik van de diensten van Colani om eender welk materiaal te verspreiden (email, webruimte, uploading, posten of elke andere manier) dat ingaat tegen de principes van eender welk copyright, trademark, patent, zakengeheim of ander eigendomsrecht van een derde partij inclusief, maar niet gelimiteerd tot, het zonder toelating kopieren van materiaal met een copyright, het digitaliseren en verspreiden van foto's uit magazines, boeken of andere bronnen met copyright en het zonder toelating verspreiden van software met copyright. Distributie of posten van eender welk beschermd materiaal zal niet toegelaten worden.
 21. Het gebruik van de diensten van Colani om gegevens te verzamelen, of een poging daartoe, over derde partijen zonder hun medeweten of toelating is niet toegestaan..
 22. Het gebruik van de diensten van Colani voor elke activiteit welke resulteert in het bemoeilijken van andere personen of systemen om gebruik te maken van de diensten van Colani of het internet. Inbegrepen zijn ook de genaamde Denial of Service Attacks (DDOS aanvallen) tegen andere netwerken of hosters of individuele gebruikers. Storen of onderbreken van andere gebruikers, diensten of materiaal is verboden. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om veilig om te springen met zijn account en gegevens. Een klant mag nooit, actief of inactief, anderen toelaten zijn account bij Colani te gebruiken voor illegale of niet toegelaten activiteiten. Een klant mag nooit, door actieve of niet actieve deelname, zijn account zo openstellen of configureren dat derde partijen de mogelijkheid zouden hebben om het netwerk van Colani te gebruiken voor illegale of niet toegelaten aktiviteiten. Ongeauthoriseerde toegang en/of gebruik door een ander bedrijf of individueel en/of gebruik door een ander computersysteem van de diensten van Colani leidt tot een onmiddelijke stopzetting van het account. Colani zal niet toelaten dat een klant probeert toegang te krijgen tot de accounts van anderen of poogt om beveiligingen te doorbreken, al dan niet of deze acties wel of geen schade toebrengen door bijvoorbeeld verlies aan data.
 23. Het bewust anders voorstellen of misleiden door een schrijven of activiteit met de bedoeling dat de persoon die deze ontvangt hierop reageert is verboden.
 24. Het verspreiden van software met de bedoeling schade te veroorzaken aan personen, data en/of computersystemen is verboden. Zulke acties zullen leiden tot onmiddelijke beeindiging van de account bij Colani
 25. Gebruik van software of elk ander apparaat dat mogelijk het netwerk van Colani, al dan niet tijdelijk, schade zou kunnen toebrengen of een onderbreking of vertragingen van de diensten van Colani zou kunnen veroorzaken tijdens het gebruik van een account van Colani, bv. pingen, leidt tot een onmiddellijke beëindiging van deze account.
 26. Klanten van Colani zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit van derden, gebruik makend van hun account, die in overtreding zijn met de richtlijnen in onze Algemene Voorwaarden.
 27. Colanii laat geen filesharing toe in welke vorm dan ook, zoals, maar niet gelimiteerd tot, films, muziek, images en software. Het massaal downloaden van files zou de server te zwaar belasten waardoor andere klanten hinder zouden kunnen ondervinden. Een virtuele account word gedeeld met andere gebruikers. Dit soort sites hoort niet thuis op een virtuele account. Hostingaccounts waarop dit materiaal gevonden wordt zullen geannuleerd worden en deze stopzetting geeft geen recht op terugbetaling.
https://abuseme.nl/clue.php contact met AbuseMe

viewpoint-vivid

 

viewpoint-vivid

extinct-rainy extinct-rainyextinct-rainyextinct-rainy  

@ MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam